Hederskodex

Tuteros hederskodex är framtagen för att motverka fusk och främja akademisk integritet.

Skolan kan vara utmanade och frestelsen att fuska kan vara stor. Kom ihåg varför du är i skolan - Du är där för att lära. Hoppar man över inlärningsprocessen genom att fuska så blir man helt enkelt sämre på att lära sig saker. Verklig förståelse kräver ansträngning.

Läxhjälparnas jobb är att vägleda, inspirera och motivera, inte att lösa elevers uppgifter.

Fusk tolereras inte på Tutero och elever som avsiktligt försöker använda tjänsten till att fuska blir avstängda.

Vi välkomnar förslag och feedback på hur vi kan göra vår hederskodex bättre. E-posta dina idéer till hello@tutero.com